๖๗๓.องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ในจังหวัดอุดรธานี ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-๑๙ มอบเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และพัดลม เพื่อเป็นกำลังใจในการปฎิบัติงาน ให้บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วย โรงพยาบาลศูนย์ จังหวัดอุดรธานี
๑๗ เมษายน ๒๕๖๔

. วันที่  ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๔.๐๐ น.องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ในจังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดอุดรธานี  พญ.เฉลิมวรรณ ศศิประภา  นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานี ระดมทุน  มอบเงิน จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และพัดลม และแสดงออกถึงการให้กำลังใจ บำรุงขวัญ  บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานและผู้ป่วย ติดเชื้อ โควิด-๑๙   ระลอกใหม่ที่ระบาดมาจังหวัดอุดรธานี ซึ่ง มีผู้ติดเชื้อ ณ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ รวม ๑๓๗ ราย   โดยมอบเงินจำนวนดังกล่าว ณ โรงพยาบาลศูนย์ จังหวัดอุดรธานี

 

 

รายงานภาพ/ข่าว :สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-๑๙ 

 

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่ชาติฯ

 

ดาวน์โหลด