๗๘๙. สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพ คืนที่ 5 สวดพระอภิธรรมคุณพ่อบุญมี ศรีสังข์ (โยมบิดา)พระครูสมุห์วัชระ ภทฺทธมฺโม (พระครูต้น) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม

วันจันทร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๘. ๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร และองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมเป็น เจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล คุณพ่อบุญมี ศรีสังข์ (โยมบิดา)พระครูสมุห์วัชระ ภทฺทธมฺโม (พระครูต้น) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม ณ ณ ศาลา ๑ วัดระฆังโฆสิตาราฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ


๗๘๘. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯเข้าเผ้ารับเสด็จในหลวง-ราชินี” พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จในการพระราชพิธีทรงบําเพ็ญ พระราชกุศลทักษิณานุปทานในวัน “ปิยมหาราช”

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๔๘ น. นางอนันตยา พรชูตรง กรรมการและเลขานุการสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วย นางสุนทรึ พลอยวิเศษแสง กรรมการสมาคมฯ นางทัตตาพร พฤติธรรม กรรมการสมาคม นางพรภิรมย์ ศิริปุณย์ กรรมการ/นายทะเบียน นางสาวสุภาวดี ลอยศรี สมาชิกสมาคมฯ รวมจำนวน ๕ คน เข้าร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ โดยมี ดร.วันดี กุญชายาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร และองค์สมาชิก รวมจำนวนทั้งหมด ๖๐ คน เข้าเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิรา เทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา สมเด็จพรเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และเจ้าคุณพระสินีนาฎ พิลาสกัลยาณี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง ขณะเสด็จไปในการพิธีทรงบำเพ็ญราชกุศลทักษิณานุปทาน ในวันปิยะมหาราช ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมหาราชวัง ณ บริเวณแนวรั้วอาคารที่ทำการศาลฎีกา

โดยเมื่อรถพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินถึงศาลฎีกา สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา ต่างพร้อมในเปล่งเสียงทรงพระเจริญ ร่วมกับ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ และองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยประชาชนที่เฝ้ารับเสด็จอย่างกึกก้องเพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงคุณอเนกอนันต์นานัปการต่อพสกนิกรชาวไทย ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เครือข่ายองค์กรสตรี

รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

๗๘๗. สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาคมสตรีศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ เข้าเผ้ารับเสด็จในหลวง-ราชินี” พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จในการพระราชพิธีทรงบําเพ็ญ พระราชกุศลทักษิณานุปทานในวัน “ปิยมหาราช”

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๔๘ น. นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ นายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางมุกดา ธิษณ์ธนากร นายกสมาคมสตรีศรีอยุธยา นำเครือข่ายองค์กรสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๒๑ คน เข้าร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ โดยมี ดร.วันดี กุญชายาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร และองค์สมาชิก รวมจำนวนทั้งหมด ๖๐ คน เข้าเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิรา เทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา สมเด็จพรเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และเจ้าคุณพระสินีนาฎ พิลาสกัลยาณี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง ขณะเสด็จไปในการพิธีทรงบำเพ็ญราชกุศลทักษิณานุปทาน ในวันปิยะมหาราช ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมหาราชวัง ณ บริเวณแนวรั้วอาคารที่ทำการศาลฎีกา

โดยเมื่อรถพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินถึงศาลฎีกา เครือข่ายองค์กรสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่างพร้อมในเปล่งเสียงทรงพระเจริญ ร่วมกับ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ และองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยประชาชนที่เฝ้ารับเสด็จอย่างกึกก้องเพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงคุณอเนกอนันต์นานัปการต่อพสกนิกรชาวไทย ด้วยความจงรักภัคดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เครือข่ายองค์กรสตรี
นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ นายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่าสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาคมสตรีศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เคารพรักของทวยราษฎร์ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการ ทั้งในการปกครองบ้านเมือง การพัฒนาประเทศให้เท่าทันกับความเจริญของชาติตะวันตก ถนนหลายเส้นทางในเขตพระนครถูกตัดขึ้นเพื่อตอบรับความเจริญทางเศรษฐกิจ ได้มีการสร้างรถไฟสายแรกกรุงเทพฯ ถึงอยุธยา ในเวลาเดียวกันพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชนทุกหมู่เหล่า คุณภาพชีวิตของราษฎร ได้มีการยกเลิกทาส ทั้งพัฒนาด้านสาธารณูปโภคต่างๆ กำเนิดการประปา การไฟฟ้า การสื่อสาร ฯลฯ ทรงพระราชกรณียกิจต่างๆ อันก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ
รายงานข่าว : สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาคมสตรีศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ


๗๘๖. ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการ และองค์กรสมาชิก จำนวน ๖๐ คน พร้อมใจสวมใส่ผ้าไทยสีเหลือง เผ้ารับเสด็จในหลวง-ราชินี” พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จในการพระราชพิธีทรงบําเพ็ญ พระราชกุศลทักษิณานุปทานในวัน “ปิยมหาราช” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสม

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๔๘ น. ที่บริเวณแนวรั้วอาคารที่ทำการศาลฎีกา ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหารบริหาร และองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ จำนวน ๖๐ คน ร่วมเฝ้า ฯ รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระลานพระราชวังดุสิต จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมมหาราชวังไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในวัน “ปิยมหาราช” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช ๒๕๖๔ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง

เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เสด็จพระราชดำเนินถึงจุดบริเวณแนวรั้วอาคารที่ทำการศาลฎีกา ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติและองค์กรสมาชิก ต่างพร้อมใจเปล่งเสียง ทรงพระเจริญ ร่วมกับประชาชนที่เฝ้ารับเสด็จฯ อย่างดังดึกก้อง ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สภาสตรีแห่งชาติฯ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช ๒๕๖๔

ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๗๘๖. สมาคม สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย(สธวท-นครปฐม) องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และร่วมประชุมโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน กับ ๑๘ ส่วนราชการ ๔ องค์กร ในจังหวัดนครปฐม

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย(สธวท-นครปฐม) องค์กรสมาชิกสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และรองประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ สมัยที่ ๒๖ เข้าร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และร่วมประชุม โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน จังหวัดนครปฐม ระหว่าง ๑๘ ส่วนราชการ ๔ องค์กร โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมพิธี ณ ห้องประชุมพิมานปฐม ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม


นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล กล่าวว่ามีความภาคภูมิใจที่สมาคมฯ ได้รับเกียรติร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ซึ่งในวิกฤตเศรษฐกิจ การเข้าถึงบริการภาครัฐ กระบวนการยุติธรรม สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) และภัยพิบัติต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยเฉพาะครอบครัวยากจนที่มีคนเปราะบางจะได้รับความเดือดร้อนมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ ท่านสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ท่านมีความมุ่งมั่นเพื่อให้ชาวนครปฐมมีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงจัดให้มีพิธี MOU บูรณาการความร่วมมือระหว่างเพื่อให้ส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๘ ส่วนราชการ ๔ องค์กร ในจังหวัดนครปฐม มีความพร้อมช่วยเหลือ ป้องกัน แก้ไขปัญหา ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และฟื้นฟู โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางให้ครอบคลุมทุกมิติแบบองค์รวม ส่งผลให้ครอบครัวชาวนครปฐมมีความมั่นคง มีความสุข สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนสืบไป
รายงานข่าว : สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย(สธวท-นครปฐม) องค์กรสมาชิกสตรีแห่งชาติฯ
ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๗๘๕. สามองค์กรสมาชิก สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในจังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดอุดรธานี สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานี สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี ร่วมทำนุบำรุงศาสนา กฐินพระราชทานมหาวิ

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ สามองค์กรสมาชิก สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในจังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย นางดาวศิริ อยู่ประเสริฐ ที่ปรึกษาสามองค์กร รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดอุดรธานี พญ.เฉลิมวรรณ ศศิประภา นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานี นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะกรรมกาารและสมาชิกสามองค์กร รวมปัจจัย จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ร่วมทำบุญกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมี ผศ.จรูญ ถาวรจักร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและคณะเป็นผู้รับมอบ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ และส่งเสริมอัตลักษณ์พื้นถิ่นของชาวจังหวัดอุดรำนีให้คงอยู่สืบไป


รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๗๘๔. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ เมโมเรียล เป็นจิตอาสา อำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับบริการ ฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม เข็มที่ ๒ สำหรับประชาชนทั่วไป กลุ่มเปราะบาง กลุ่มครู พระภิกษุ-สามเณร จำนวน ๒๕๐ คน

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๖ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) นำคณะกรรมการสมาคมและสมาชิกสมาคมฯ ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ เมโมเรียล เป็นจิตอาสา อำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับบริการ ฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม เข็มที่ ๒ สำหรับประชาชนทั่วไป กลุ่มเปราะบาง กลุ่มครู พระภิกษุ-สามเณร รวมผู้มารับวัคซีนบริจาค ๒๕๐ คน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ณ อาคาร พี.โอ.เพลส เชียงใหม่ ไนท์บาซาร์ (ติดโรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ ไนท์บาซาร์) อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

รายงานข่าว : สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ
๗๘๓. สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กัณฑ์ที่ ๑๑ “กัณฑ์มหาราช” ณ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๓๐ น. .ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ รองประธานประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร และองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพและรับฟังเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กัณฑ์ที่ ๑๑ “กัณฑ์มหาราช” และร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ตึกนวมหาราช สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
สืบเนื่องจากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ จัดงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๑๓ กัณฑ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ รายได้สมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนทั่วประเทศ รวมทั้ง การช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางของสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์๗๘๒.สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี สมาคมสตรีศรีอยุธยาองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายร่วมทอดผ้าป่า "โครงการเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย" น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมน

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ นายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางมุกดา ธิษณ์ธนากร นายกสมาคมสตรีศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะกรรมการองค์กรสตรี จำนวน ๑๖ อำเภอ ร่วมทอดผ้าป่าทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย จำนวน ๓๓๘,๔๐๐ บาท พร้อมทั้งนำสิ่งของอุปโภคและบริโภคไปมอบให้กับสตรี ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๒๐๐ ราย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร
นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ กล่าวว่า พิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอุทิศถวายเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้พระราชทานก่อตั้งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย โดยสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี สมาคมสตรีศรีอยุธยา ซึ่งเป็นองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วยกรรมการองค์กรสตรี ทั้ง ๑๖ อำเภอ ร่วมทอดผ้าป่าทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย เป็นจำนวน ๓๓๘,๔๐๐ บาท
นางมุกดา ธิษณ์ธนากร ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า สืบเนื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID ๑๙ ได้สร้างผลกระทบรุนแรงต่อหลายครอบครัว โดยเฉพาะสตรีในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่มีใครรู้ว่าสถานการณ์ครั้งนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อใด เพื่อเป็นกำลังใจให้กับสตรีในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดยท่านพรทิพย์ ตั้งกีรติ นายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี และ สมาคมสตรีศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วยกรรมการองค์กรสตรี ทั้ง ๑๖ อำเภอ ร่วมใจกันนำสิ่งของอุปโภคและบริโภคไปมอบให้กับแก่สตรี ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๒๐๐ ราย ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทั้งนี้ ประธานฝ่ายสงฆ์ ประธานฝ่ายฆราวาส และสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี สมาคมสตรีศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะกรรมการองค์กรสตรี จำนวน ๑๖ อำเภอ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ได้สำรวมจิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นเวลา ๘๙ วินาที สำหรับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ พร้อมพระราชทานทุนปฐมฤกษ์ส่วนพระองค์ เป็นทุนเริ่มแรกเพื่อสนับสนุนพระภิกษุและสามเณร ให้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาขั้นสูงจากสถาบันพุทธศาสนาในประเทศ โดยปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์รายงานข่าว : สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี สมาคมสตรีศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ


๗๘๑.สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับ โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล เป็นจิตอาสา อำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับบริการ ฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม เข็มที่ ๒ สำหรับประชาชนทั่วไป กลุ่มเปราะบาง พระภิกษุ-สามเณร

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ น. นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๖ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ ร่วมกับโรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล เป็นจิตอาสา อำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับบริการ ฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม เข็มที่ ๒ สำหรับประชาชนทั่วไป กลุ่มเปราะบาง พระภิกษุ-สามเณร ในโครงการฉีดวัคซีนช่วยชาวประชา ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ณ ห้องเชียงใหม่ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต


รายงานข่าว : สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ