๓๐๙. ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำ คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๓๐๘. ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. ที่บริเวณท้องสนามหลวง นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย นางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธานในพิธีฯ และมีคณะองคมนตรีและภริยา ประธานศาลฎีกาและภริยา ประธานวุฒิสภา ประธานองค์กรอิสระและคู่สมรส รองนายกรัฐมนตรีและภริยา ผู้บริหารหน่วยราชการในพระองค์ คณะรัฐมนตรีและคู่สมรส เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บัญชาการทหารและตำรวจพร้อมภริยา ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ

๓๐๗. พิธีเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี ๒๕๖๖

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๖ “สืบสานพระราชปณิธาน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน”ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

๓๐๖. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ มอบบ้านสภาสตรีแห่งชาติ จำนวน ๒ หลัง ให้ผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบาง เพื่อถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะกรรมการ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และนางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี และคณะกรรมการ พร้อมด้วย นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี ผู้แทนสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดอุดรธานีผู้แทนสมาคมส่งเสริมนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี และคณะกรรมการ และคณะกรรมการ เดินทางไปมอบบ้านสภาสตรีแห่งชาติ จำนวน ๒ หลัง ให้ผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบาง เพื่อถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
ประกอบด้วย
จุดที่ ๑ มอบบ้าน “สภาสตรีแห่งชาติฯ” ให้ นางสาวทองใบ ศาลาคำ อายุ ๖๓ ปี บ้านเลขที่ ๔๐หมู่ที่ ๑๕ บ้านโพนงาม ตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
จุดที่ ๒ มอบบ้าน ”สภาสตรีแห่งชาติฯ” ให้ นางคำฝั่น เหล็กเพชร อายุ ๗๓ ปี บ้านเลขที่ ๑๐๐ หมู่ที่ ๒ บ้านแวง ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

รายงานข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๓๐๕. นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ มอบรถเข็นวีลแชร์ ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ให้กลุ่มเปราะบาง และมอบเงินทุนการศึกษา จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้ นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี

เพื่อถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ มอบรถเข็นวีลแชร์ จำนวน ๓๐ คัน และ และผ้าอ้อมสำเร็จรูปจำนวน ๖๐ ห่อ ให้กลุ่มเปราะบาง และมอบเงินสมทบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้ นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี เพื่อถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยมี สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดอุดรธานี สมาคมส่งเสริมนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ในจังหวัดอุดรธานี และคณะกรรมการ ทุกท่าน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

รายงานข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ


๓๐๐. สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๖ “สืบสานพระราชปณิธาน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน”ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

วันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๘ น. สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน ไปทรงเปิดงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๖ “สืบสานพระราชปณิธาน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน” กิจกรรมและผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากองค์กรสมาชิก ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้วันที่ ๑ สิงหาคม เป็น “วันสตรีไทย” ตั้งแต่เมื่อพุทธศักราช ๒๕๔๖ ป็นต้นมา และพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ “ดอกกล้วยไม้ คัทลียา ควีนสิริกิติ์” เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันสตรีไทย
ซึ่งสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯ และภาคีเครือข่าย ได้ร่วมกันจัดงานวันสตรีไทยสืบเนื่องเป็นประจำทุกปี และในปีนี้ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯ ได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน เยาวชน และเยาวสตรีที่ขาดแคลนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ พระผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญของสตรีไทย