๓๙๖.สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้รับเกียรติกล่าวบนเวทีถึงความสัมพันธ์ที่ดีมาอย่างยาวนานกับสภาสตรีฯแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เนื่องในวันสตรีสากล ๘ มีนาคม ๒๕๖๗

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๐๐ น.ที่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ศาสตราจารย์หวัง ฮวน และ ฯพณฯ หาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้จัดงานเลี้ยงรับรองสตรีไทยขึ้นที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เนื่องในวันสตรีสากล โดย นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมาย ดร.ฉันทนา เปียทอง รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร สมาชิกสมทบ จำนวน ๒๐ ท่าน เข้าร่วมงานดังกล่าว โดยมีสตรีผู้มีชื่อเสียงของไทยจากหลากวงการเข้าร่วมงานจำนวนมาก เช่น รองศาสตราจารย์นราพร จันทร์โอชา ภริยาพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา อดีตนายกรัฐมนตรี
ฯพณฯ หาน จื้อเฉียง กล่าวว่า วันนี้ตนและอัครราชทูตอู๋ จื้ออู่ ได้รับเชิญเป็นตัวแทนของชายชาวจีนจำนวน ๗๒๐ ล้านคน แสดงความปรารถนาดีต่อสุภาพสตรีทั้งชาวจีนและไทย พร้อมทั้งยกย่องว่าสตรีทั้งจีนและไทยเป็นกลุ่มผู้หญิงที่มีความยิ่งใหญ่และโดดเด่นที่สุดในโลก ทั้งยังเป็นหุ้นส่วนที่ดี มีใจตรงกัน
ขณะที่ ศาสตราจารย์หวัง ฮวน ภริยาเอกอัครราชทูตจีน กล่าวยกย่องสตรีทุกคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ พร้อมทั้งระบุว่ากิจการสตรีของจีนและไทยต่างประสบความสำเร็จเชิงประวัติศาสตร์ โดยส่งเสริมกันและกัน และพัฒนาร่วมกันผ่านการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือ
ในส่วนของ ดร.ฉันทนา เปียทอง รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ผู้แทนจากสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ กล่าวถึงความสัมพันธ์ที่ดีมาอย่างยาวนานของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ กับสภาสตรีฯแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ในโอกาสวันสตรีสากลที่ผ่านมา มาดาม หวัง ฮวน ได้นำคณะสตรีในสถานเอกอัครราชทูต เยี่ยมชมการทำงานของ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในการพัฒนาบทบาทและสิทธิสตรีของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสตรีจีน-ไทย ความเท่าเทียมทางเพศ การพัฒนาอาชีพของสตรีและการศึกษาของเด็กและเยาวชน ซึ่งนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาบทบาทและสิทธิสตรีของทั้งสองประเทศต่อไป
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และภริยา เปิดสถานทูตฯ ได้จัดงานต้อนรับสตรีไทย เนื่องในวันสตรีสากล ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ อย่างยิ่งใหญ่ และบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น สร้างความประทับใจ จนถึงงานเลี้ยงรับรองจบลง ศาสตราจารย์หวัง ฮวน ภริยาเอกอัครราชทูตจีน และคณะ ได้สร้างความเซอร์ไพส์ ด้วยการส่งแขกที่ประตูทางออก มอบดอกกุหลาบสีแดงด้วยมือท่านเองให้กับผู้ร่วมงานกลับบ้านอย่างมีความสุขทุกท่าน

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ
๓๙๕. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมแสดงความยินดี กับ ดร.ฉันทนา เปียทอง รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้รับรางวัลสตรีนักบริหารดีเด่นสาขาสตรีผู้บริหารภาคเอกชนดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๗ จัดโดยกระทรวงแรงงาน ดันศักยภาพสตรีทำงาน เสริมพลังขับเคลื่อ

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมาย นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ กรรมการอำนวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมแสดงความยินดี กับ ดร.ฉันทนา เปียทอง รองประสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้รับรางวัลสตรีนักบริหารดีเด่นสาขาสตรีผู้บริหารภาคเอกชนดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๗ โดยมี นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานมอบรางวัลสตรีทำงานดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๗ ยกย่อง ๓๑ สตรีต้นแบบสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่า พัฒนาศักยภาพตนเองได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม พร้อมเสริมพลังในการร่วมขับเคลื่อนสวัสดิการแรงงาน สู่การพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ ยั่งยืน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

การจัดงานเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๗ ของกระทรวงแรงงาน ภายใต้แนวคิด “แรงงานสตรีสร้างความเสมอภาคและการทำงานที่มีคุณค่า พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล” เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของสตรีทำงาน และร่วมส่งเสริมให้สตรีได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ได้รับสิทธิประโยชน์จากการจ้างงาน และสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสม และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีทำงานดีเด่น


ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมาย นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ กรรมการอำนวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมแสดงความยินดี กับ ดร.ฉันทนา เปียทอง รองประสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้รับรางวัลสตรีนักบริหารดีเด่นสาขาสตรีผู้บริหารภาคเอกชนดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๗ โดยมี นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานมอบรางวัลสตรีทำงานดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๗ ยกย่อง ๓๑ สตรีต้นแบบสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่า พัฒนาศักยภาพตนเองได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม พร้อมเสริมพลังในการร่วมขับเคลื่อนสวัสดิการแรงงาน สู่การพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ ยั่งยืน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

การจัดงานเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๗ ของกระทรวงแรงงาน ภายใต้แนวคิด “แรงงานสตรีสร้างความเสมอภาคและการทำงานที่มีคุณค่า พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล” เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของสตรีทำงาน และร่วมส่งเสริมให้สตรีได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ได้รับสิทธิประโยชน์จากการจ้างงาน และสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสม และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีทำงานดีเด่น


ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๓๙๔. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบโล่ "วันสตรีสากล" ปี ๒๕๖๗ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ รับ ๒ รางวัล ประเภทบุคคลภาครัฐ และประเภทบุคคลภาคเอกชน

(๘ มีนาคม ๒๕๖๗) เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมาย ดร.สุฑาทิพย์ วาทีทิพย์กรรมการอำนวยการเเละเลขาธิการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วย คณะกรรมการ เข้าร่วมงานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๗ โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในงานวันสตรีสากล จัดโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ภายใต้แนวคิด “เสริมพลังสตรีและเด็กหญิง ขจัดความยากจนสู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศ บนพื้นฐานครอบครัวที่อบอุ่น”โดยในส่วนสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้รับรางวัลสตรีดีเด่นในเวที/เครือข่ายระดับสากล จำนวน ๒ รางวัล ประกอบด้วย ประเภทบุคคลภาครัฐ ได้แก่ ศาสตราจารย์ภัทราภรณ์ ภทรสกุล และ ประเภทบุคคลภาคเอกชน ได้แก่ นางชวาลี โอสถานุเคราะห์

นายวราวุธ กล่าวว่า เนื่องจากวันที่ ๘ มีนาคมของทุกปีนั้น องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้เป็นวันสตรีสากล และประเทศไทยของเราได้เฉลิมฉลองวันสตรีสากลมาเป็นเวลา ๓๖ ปี โดยภายในงานจะนำเสนอถึงการส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนบทบาทสตรีทุกภาคส่วนของสังคม ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและเอกชน รวมถึงการเมือง ให้มีการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันระหว่างเพศ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง รวมถึงการขจัดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่องค์การสหประชาชาติกำหนดไว้


ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๓๙๓. ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการ และองค์กรสมาชิก สวมใส่ผ้าไทยสีขาว สักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากสาธารณรัฐอินเดีย ประดิษฐาน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

วันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการ และองค์กรสมาชิก จำนวน ๓๐ ท่าน เข้าร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เป็นเจ้าภาพร่วม พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และได้รับเกียรติจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ในการจุดเทียนน้ำมนต์และประเคนขันน้ำมนต์แด่ประธานสงฆ์ และถวายไทยธรรมจำนวน ๑๐ ชุด
จากนั้นเมื่อเสร็จพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการ และองค์กรสมาชิก สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ กราบสักการะ และเวียนเทียน รอบมณฑปประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ เป็นอันเสร็จพิธี
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ รัฐบาลร่วมกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินเดีย จัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะจากสาธารณรัฐอินเดีย โดยอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐาน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงนิวเดลี ซึ่งขุดพบที่เมืองปิปราห์วา รัฐอุตตรประเทศ เมื่อปี ๒๔๓๙ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะจากพุทธวิหารสาญจี รัฐมัธยประเทศ สาธารณรัฐอินเดียซึ่งเป็นศาสนวัตถุที่มีความสำคัญต่อพุทธศาสนิกชนอินเดียและไทย รวมทั้งยังเป็นโบราณวัตถุที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ – ๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติ ตลอดจนเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างทั้งสองประเทศ นอกจากนี้ จะอัญเชิญไปประดิษฐานในส่วนภูมิภาค ณ หอคำหลวงอุทยานราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๔ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ วัดมหาวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ และวัดมหาธาตุวชิรมงคล จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ได้ร่วมสักการะด้วย

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๓๙๒.สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. ที่ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ นางรัชนี วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม


พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดขึ้นทุกเดือนตลอดปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ ซึ่งกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ รวม ๑๒ ครั้ง ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ

๓๙๑. รายการข่าวสามสี วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๒๐-๑๔.๕๐ น. สถานีโทรทัศน์ ช่อง ๓ เผยแพร่ข่าว สภาสตรีแห่งชาติฯ มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพสตรีไทย มอบวัสดุอุปกรณ์ อบรมสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ที่ห้องจัตุมงคล ชั้น ๖ กระทรวงแรงงาน นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี ส่งมอบผ้าม้วน และวัสดุอุปกรณ์เพื่อการฝึกอาชีพสตรี โครงการ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล ประจำปี ๒๕๖๗“สภาสตรีฯ พัฒนาศักยภาพอาชีพสตรีไทยอย่างยั่งยืน” โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานรับมอบ
.
นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ ประธานฝ่ายส่งเสริมพัฒนาอาชีพสตรี สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จึงได้ดำเนินการจัดทำ โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล ประจำปี ๒๕๖๗ “สภาสตรีฯ พัฒนาศักยภาพอาชีพสตรีไทยอย่างยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๒ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพสตรีให้มีอาชีพที่มั่นคง และมีรายได้อย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ และให้สตรีมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อเป็นการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ พร้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรสมาชิกของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และภาคีเครือข่าย ในการทำงานร่วมกันพัฒนาศักยภาพสตรีไทยอย่างต่อเนื่อง
.
ทั้งนี้ นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้เป็นประธานมอบผ้าม้วนและวัสดุอุปกรณ์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านการฝึกอบรมแก่กลุ่มสตรี ตามโครงการนำร่องในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอาชีพสตรี พร้อมขอบคุณ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
.
และในการนี้ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กล่าวว่า “ทางกระทรวงแรงงาน และ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะได้นำผ้าม้วน และวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวไปดำเนินการ ในการฝึกอบรมให้แก่กลุ่มสตรี ตามโครงการนำร่องในการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีให้กับองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ และองค์กรภาคีเครือข่าย จำนวน ๔ จังหวัด ในครั้งนี้ ซึ่งได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน, จังหวัดอุดรธานี, จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดอื่นๆ ต่อไป”

๓๙๐. ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ส่งมอบผ้าม้วน และวัสดุอุปกรณ์ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อฝึกอาชีพสตรีทั่วประเทศ “โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล ประจำปี ๒๕๖๗ สภาสตรีฯ พัฒนาศักยภาพอาชีพสตรีไทยอย่างยั่งยืน” นำร่อง ๔ จังหวัด

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ที่ห้องจัตุมงคล ชั้น ๖ กระทรวงแรงงาน นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี ส่งมอบผ้าม้วน และวัสดุอุปกรณ์เพื่อการฝึกอาชีพสตรี โครงการ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล ประจำปี ๒๕๖๗“สภาสตรีฯ พัฒนาศักยภาพอาชีพสตรีไทยอย่างยั่งยืน” โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานรับมอบ

นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ ประธานฝ่ายส่งเสริมพัฒนาอาชีพสตรี สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จึงได้ดำเนินการจัดทำ โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล ประจำปี ๒๕๖๗ “สภาสตรีฯ พัฒนาศักยภาพอาชีพสตรีไทยอย่างยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๒ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพสตรีให้มีอาชีพที่มั่นคง และมีรายได้อย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ และให้สตรีมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อเป็นการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ พร้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรสมาชิกของ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และภาคีเครือข่าย ในการทำงานร่วมกันพัฒนาศักยภาพสตรีไทยอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้เป็นประธานมอบผ้าม้วนและวัสดุอุปกรณ์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านการฝึกอบรมแก่กลุ่มสตรี ตามโครงการนำร่องในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอาชีพสตรี พร้อมขอบคุณ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

และในการนี้ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กล่าวว่า “ทางกระทรวงแรงงาน และ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะได้นำผ้าม้วน และวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวไปดำเนินการ ในการฝึกอบรมให้แก่กลุ่มสตรี ตามโครงการนำร่องในการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีให้กับองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ และองค์กรภาคีเครือข่าย จำนวน ๔ จังหวัด ในครั้งนี้ ซึ่งได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน, จังหวัดอุดรธานี, จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดอื่นๆ ต่อไป”

ข่าว : ฝ่ายส่งเสริมพัฒนาอาชีพสตรี สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
นำขึ้นระบบ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์


๓๘๙. แถลงการณ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เรื่อง ขอพระราชทานน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแสดงความจงรักภักดีแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

แถลงการณ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
.
เรื่อง ขอพระราชทานน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแสดงความจงรักภักดีแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๓๘๘. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่สมปาน ภักดี คุณแม่ของ นางรัศรินทร์ ลัดใหม่กุลวัฒน์ กรรมการอำนวยการ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๗

วันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสมาชิกสมทบ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่สมปาน ภักดี คุณแม่ของ นางรัศรินทร์ ลัดใหม่กุลวัฒน์ กรรมการอำนวยการ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๗ ณ วัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพฯภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ

๓๘๗. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. ที่ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ ดร.สุฑาทิพย์ วาทีทิพย์ เลขาธิการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

โดยจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทุกเดือนตลอดปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ ซึ่งกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ รวม ๑๒ ครั้ง ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ