๖๗๕. สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ผ่านระบบออนไลน์
๒๖ เมษายน ๒๕๖๔

สำนักพระราชวัง  ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ เปิดให้ลงนามถวายพระพรออนไลน์วันที่ ๒๕ -๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

ลงนามถวายพระพรออนไลน์ http://wellwishes.royaloffice.th/wellwishes/

 

#ทรงพระเจริญ

#เราทำความดีด้วยหัวใจ

ดาวน์โหลด