๖๗๗. สามองค์กรหลักสตรี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ในจังหวัดอุดรธานี บริจาคเงิน ๑๔๐,๘๗๒ บาท ซื้อพัดลม และมอบเงินสด ให้โรงพยาบาลสนามอุดรธานี แสดงความห่วงใย ให้ทุกท่าน ร่วมกันปฎิบัติตามมาตรการจังหวัดอย่างเคร่งครัด เพื่อผ่านพ้นวิกฤติ ครั้งนี้ไปให้ได้
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔  พญ.เฉลิมวรรณ ศศิประภา นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานี รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์  นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดอุดรธานี นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง จังหวัดอุดรธานี กรรมการและสมาชิก ๓ องค์กร ร่วมกันบริจาคเงินสมทบทุนซื้อพัดลมจำนวน ๘๒ เครื่องมูลค่า ๑๒๖,๕๒๐ บาท พร้อมเงินสดจำนวน ๑๔,๕๓๒ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๐,๘๗๒ บาท มอบให้โรงพยาบาลอุดรธานี โดยมี พญ.ปิยะฉัตร วรรณาสุทรไชย และนพ.ชัยวัฒน์ คงตระกูลพิทักษ์ พร้อมพยาบาล เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ในโรงพยาบาลสนามรักษาผู้ป่วยด้วยโรคโควิด ๑๙

นางกอบแก้ว คงน้อย กล่าวว่า  ด้วยจำนวนตัวเลข"ผู้ติดเชื้อโควิด ๑๙ “ในระลอกใหม่ มีอัตราเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยล่าสุด ผู้ป่วยด้วยโรคโควิด ๑๙ ในโรงพบาลสนาม ยังขาดแคลนพัดลม

 

สมาคมสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี  พญ.เฉลิมวรรณ ศศิประภา  นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานี   คณะกรรมการและสมาชิกทั้ง ๓ องค์กร จึงได้ร่วมกันบริจาคเงิน สมทบทุนซื้อพัดลมและมอบเงินสดเพื่อร่วมเป็นกำลังใจ ให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจากการติดเชื้อโควิด-๑๙

 

นางกอบแก้ว คงน้อย ได้กล่าว แสดงความห่วงใย จาก ๓ สมาคมสตรีในจังหวัดอุดรธานี ไปยัง บุคลากรทางการแพทย์  และ พี่น้องประชาชน

ในช่วงนี้ ขอเรียน อยากให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด  ด้วยการปฏิบัติตาม Social Distancing  หรือการเว้นระยะห่างทางสังคม นอกเหนือจาก มาตรการ “อยู่บ้าน”   ขอให้สวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัดอีกด้วย

 

ที่สำคัญขอให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ทางจังหวัดได้กำหนดไว้ หากทุกฝ่ายร่วมมือกันจะช่วยให้การแพร่ระบาดคลี่คลายขึ้นเร็ววัน

 

 

     ในนามของสามองค์กรสตรี ซึ่งเป็นองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ในจังหวัดอุดรธานี ขอร่วมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วย และครอบครัวผู้ป่วยทุกท่าน  เราจะสู้ ดูแลตัวเองและครอบครัว เพื่อให้เราทุกคนฝ่าวิกฤติโควิด -๑๙ ครั้งนี้ไปด้วยกัน  เหมือนเช่นที่เคยทำกันมาแล้ว

 

รายงานภาพ/ข่าว :  สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี

 

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด