๖๗๘. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย นครปฐม องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ มอบอาหารส่งกำลังใจ ให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครปฐม และผู้ป่วย สู้โควิด-๑๙
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นางณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นายกสมาคม สตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย นครปฐม องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์  พร้อมด้วย คณะกรรมการ ร่วมกันบริจาคอาหารเช้ากล่องและอาหารกล่องกลางวัน ให้กับผู้ป่วยโควิตและบุคลากรทางการแพทย์ เป็นเวลา ๑๒ วัน จำนวน ๑,๓๕๐ กล่อง ระหว่างวันที่ ๗ -๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และ Face Shield  จำนวน ๑,๐๕๐ ชิ้น โดย ดร.พญ ดารารัตน์ รัตน์รักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม เป็นผู้รับมอบ ร่วมเป็นจำนวนเงิน ๖๙,๗๕๐ บาท ณ โรงพยาบาลนครปฐม

 

นางณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย นครปฐม กล่าวว่า

“ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ระลอกใหม่นี้ สมาคม สธวท. นครปฐม ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนอาหารเช้าใส่กล่องปลอดภัย และอาหารใส่กล่องมื้อเที่ยง เพื่อให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละและทุ่มเทในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-๑๙ ด้วยการส่งมอบอาหารกล่อง ทั้งมื้อเช้า และมื้อเที่ยง แทนคำขอบคุณจากใจ ให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน และมอบอาหารกล่องเช้าเที่ยง เป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยทุกท่าน  เพื่อเป็นพลังให้เราก้าวผ่านวิกฤตนี้อย่างเข้มแข็งไปด้วยกัน ให้เร็วที่สุด”

 

 

รายงานภาพ/ข่าว: สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย นครปฐม

 

เรียบเรียงข่าว:  ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด