๖๗๙. สมาคมศิษย์เซนต์โยเซฟฯ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ระดมทุน จำนวน ๒ ล้าน ๗ แสนบาท จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ช่วยเหลือผู้ป่วย เครื่องช่วยหายใจ เครื่องช่วยฟังปอดช่วยฟังการเต้นของหัวใจ ให้โรงพยาบาลพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) และจังหวั
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

วันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ดร.กนกวรรณ ว่องวัฒนะสิน นายกสมาคมศิษย์เซนต์โยเซฟ ในพระบรมราชินูปถัมภ์  องค์กรสมาขิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมคณะกรรมสมาคม ผู้แทนศิษย์เก่าสมาคมศิษย์เซนต์โยเซฟฯ รุ่นต่างๆ  และภาคีเครือข่ายผู้มีจิตศรัทธาได้ ระดมทุนจากโครงการ SJC4HERO ครั้งที่ ๒ จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ประกอบด้วย เครื่องช่วยหายใจ จำนวน ๕  เครื่อง หน้ากากทางการแพทย์ ชนิด N95 จำนวน ๗๔๔๐ ชิ้น  ชุด PPE  จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด เอธิลแอกอฮอล์  จำนวน ๒,๐๐๐ ลิตร และ เครื่องช่วยฟังปอด ช่วยฟังการเต้นของหัวใจแบบไร้สาย จำนวน ๑๐๐ ชุด โดยในวันนี้ นำมามอบให้บุคลากรทางการแพทย์จากรพ.หัวเฉียว  กรุงเทพ และโรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี

 

ดร.กนกวรรณ ว่องวัฒนะสิน กล่าวว่า จากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-๑๙  ที่ขณะนี้ได้มีอัตราของผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีอัตราการเสียชีวิตอย่างรวดเร็ว สมาคมศิษย์เซนต์โยเซฟ.จึงได้สำรวจความต้องการเร่งด่วนในทางการแพทย์ทั่วประเทศ พบว่าเครื่องช่วยหายใจ เครื่องช่วยฟังปอด ช่วยฟังการเต้นของหัวใจเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นและไม่เพียงพอ จึงนับเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะต้องร่วมระดมระดมทุนจากโครงการ SJC4HERO ครั้งที่ ๒ จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย และแบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์ให้ตรงความจำเป็นและความต้องการมากที่สุด

 

ดร.กนกวรรณ ว่องวัฒนะสิน กล่าวเพิ่มเติมว่า สมาคมศิษย์เซนต์โยเซฟ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมคณะกรรมสมาคม ผู้แทนศิษย์เก่าสมาคมศิษย์เซนต์โยเซฟ รุ่นต่างๆ  และภาคีเครือข่ายผู้มีจิตศรัทธาได้ ระดมทุนจากโครงการ SJC4HERO ครั้งที่ ๒ เป็นเงินทั้งหมด  ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ สำหรับผู้ป่วย หวังเป็นอย่างยิ่ง ช่วยลดและชะลอการลุกลามของปอดอักเสบไม่ให้รุนแรง แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) และจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดทั่วประเทศ ซึ่งมีผู้ติดเชื้อสะสมจำนวนมาก ซึ่งขณะนี้ ได้ทยอยนำส่งเครื่องช่วยฟังปอด ช่วยฟังการเต้นของหัวใจแบบไร้สาย ไปยังโรงพยาบาลและ หน่วยงานต่างๆ   ประกอบด้วย โรงพยาบาลสิรินธร    สถาบันประสาทวิทยา  โรงพยาบาลเจริญกรุง โรงพยาบาลราชพิพัฒน์  โรงพยาบาลบางบ่อ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ อื่นๆ ให้แก่โรงพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลพระปิ่นเกล้า โรงพยาบาลชลบุรี  โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา ชลบุรี  โรงพยาบาลค่ายสุรนารี นครราชสีมา  มูลนิธิดวงประทีป  โรงพยาบาลท่าเรือ คลองเตย

 

รายงานภาพข่าว : สมาคมศิษย์เซนต์โยเซฟ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

           

ดาวน์โหลด