๖๘๑. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ถวายหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – ๑๙ จำนวน ๑๐๐ กล่อง สำหรับพระสงฆ์ ให้กับคณะสงฆ์ วัดพระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์  และ นายธนเทพ วิบูล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี ได้ถวายหน้ากากอนามัยการแพทย์ ป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - ๑๙ ละอองฝอยในอากาศ  รวมถึงเชื้อ P.M 2.5 จำนวน ๑๐๐ กล่อง ให้พระครูภาวนา เจติยาภิบาล เจ้าอาวาสวัดพระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย เพื่อนำไปให้คณะสงฆ์ และสามเณร จำนวน ๖๐ รูป สวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด-๑๙

 

รายงานภาพข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

 

ดาวน์โหลด