๗๓๓. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานีองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ รวมพลังทำความดีด้วยหัวใจ มอบเงินจำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท ให้โรงพยาบาลอุดรธานี นำไปซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนช่วยหายใจของผู้ป่วยในช่วงโรคโควิด-๑๙ กำลังระบาดหนัก
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี  องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก ได้รวมพลังทำความดีด้วยหัวใจ ในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ มอบเงินจำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท ให้โรงพยาบาลอุดรธานี เพื่อนำไปซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนเพื่อช่วยในการหายใจของผู้ป่วยในช่วงโรคโควิด-๑๙ กำลังระบาดหนัก โดยสอดคล้องกับ นโยบาย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ  ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่ท่านได้เชิญชวนให้พี่น้องคนไทย และองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้ร่วมกันทำความดี ในรูปแบบต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในเดือนวันเฉลิมพระชนมพรรษาร่วมกัน  โดยมี พญ.ฤทัย วรรธนวินิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี และ ทพญ.สุปราณี เอี่ยมรักษา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี เป็นผู้รับมอบ ณ ตึกหลวงตามหาบัว โรงพยาบาลอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี

 

รายงานภาพ/ข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี

 

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

 

ดาวน์โหลด