๗๓๖. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม รุคช่วยเหลือด่วน มอบเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม สนับสนุน ศูนย์โควิต ๑๙ จังหวัดนครปฐมโดย ที่ได้รับผลกระทบและกลุ่มเปราะบางจากสถานการณ์โควิต ๑๙ ในจังหวัดนครปฐม
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔  นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์  นำคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศ- นครปฐม ร่วมระดมพลังกาย พลังใจบริจาคเงินเพื่อสนับสนุน ศูนย์โควิต ๑๙  จังหวัดนครปฐมโดยมอบให้ผ่าน นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เพื่อนำไปสนับสนุนและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบและกลุ่มเปราะบางจากสถานการณ์โควิต ๑๙ ในจังหวัดนครปฐม เป็นจำนวนเงิน  ๒๐,๐๐๐  บาท เป็นการด่วนที่สุด ก่อนที่สถานการณ์ จะลุกลามส่งผลให้ผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น  ณ ศาลากลาง จังหวัดนครปฐม

 

รายงานภาพ/ข่าว :สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์

เรียบเรียงข่าว :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ดาวน์โหลด