๑๖๖. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จัดพิธี ครบรอบ ๖๖ ปี การก่อตั้งสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระวรกัญญาปทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี
๐๙ กันยายน ๒๕๖๕

๑๖๖. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จัดพิธี ครบรอบ ๖๖ ปี การก่อตั้งสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระวรกัญญาปทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี  

วันศุกร์ที่ ๙  กันยายน  ๒๕๖๕  นางสาวสุกัญญา ปะจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร สมาชิกสมทบ นายกองค์กรสมาชิก สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯและภาคีเครือข่าย  ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้ง สภาสตรีแห่งชาติฯ ครบรอบ ๖๖ ปี เริ่มจาก จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธ์ และพระภูมิเจ้าที่ และในโอกาสสำคัญนี้ ได้รับเกียรติ  จากที่ปรึกษาและอดีตประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ดร.เรือนแก้ว กุยนกานนท์ แบรนด์ท  นางยุวดี นิ่มสมบุญ นางเยาวเรศ ชินวัตร  เดินทางมาร่วมพิธีทำบุญ   โดย สภาสตรีแห่งชาติฯ ได้นิมนต์คณะสงฆ์จาก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี (เจ้าของบ้านพระกรุณานิวาสน์) ในโอกาสครบรอบก่อตั้ง ๖๖ ปี  รวมถึงทำบุญอุทิศแด่ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงครามผู้ก่อตั้งสภาสตรีแห่งชาติฯ และอดีตประธานสภาสตรีฯที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์  ณ ห้องประชุม  บ้านพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย เขตดุสิต

นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ กล่าวว่า “ สภาสตรีแห่งชาติฯก่อตั้งเมื่อวันที่ ๙  กันยายน ๒๔๙๙  โดยท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม ได้ทำกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้สตรีไทย ทำงานให้เป็นแบบอย่าง และออกมาช่วยงานสังคม ผลการดำเนินงานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันได้ทำงานเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง มาถึงวันนี้เป็นระยะเวลาถึง ๖๖ ปีเต็ม จึงพร้อมใจกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระวรกัญญาปทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี   (เจ้าของบ้านพระกรุณานิวาสน์) และเพื่อน้อมรำลึกถึงผู้ก่อตั้งสภาสตรีแห่งชาติฯ รวมถึงท่านอดีตประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ผู้ล่วงลับ

 นางสาวสุกัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามมายาวนาน ๖๖  ปี อดีตประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมคณะกรรมการแต่ละสมัย ได้ทุ่มเทเสียสละ ทำงานมาอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ ทำให้สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ซึ่งเป็นองค์กรสำคัญที่มีบทบาทในการส่งเสริมศักยภาพของสตรี เป็นที่ยอมรับในด้านการยกระดับสตรี เด็ก เยาวชน และครอบครัว ให้มีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ พร้อมทั้งผลักดันให้สตรีมีบทบาทและมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เป็นที่รับรู้โดยทั่วไป ตลอดจนทำให้สตรีมีความเจริญก้าวหน้าเป็นที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง”  นางสาวสุกัญญา กล่าวทิ้งท้าย

ในโอกาสนี้ คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร สมาชิกสมทบ นายกองค์กรสมาชิก สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และภาคีเครือข่าย  ร่วมกัน มอบทุนการศึกษา ให้กับ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯตามโครงการ “ ๙๑๐ ทุนการศึกษาแกนักเรียนที่ขาดแคลน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

ทั้งนี้บรรยากาศการจัดงานในวันนี้ เป็นไปด้วยความยิ้มแย้ม ความรัก ความสามัคคี สร้างความภาคภูมิใจ และปลื้มปิติ ในการดูแลแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และ พร้อมร่วมกันขับเคลื่อนส่งเสริมผลักดันพัฒนาศักยภาพของสตรีในทุกมิติ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวม สืบไป

 

► คลิ๊กที่นี้เพื่อดูและดาวน์โหลดภาพข่าวนี้เพิ่มเติม

ฝ่ายประชาสัมพันธ์  สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ