๓๑๒. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมงานพิธีเปิดงาน ” ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP หลอมดวงใจ ด้วยพระบารมี ” ปี ๒๕๖๖ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระพันปีหลวง” ๙๑ พรรษา
๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา  ๑๕.๓๐ น. นางสาวสุกัญญา  ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ มอบหมาย ดร.ฉันทนา เปียทองดร.ฉันทนา เปียทอง รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และนางสุฑาทิพย์ วาทีทิพย์ กรรมการอำนวยการเเละเลขาธิการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ  นำคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการบริหาร เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP หลอมดวงใจ ด้วยพระบารมี” ปี ๒๕๖๖ ภายใต้แนวคิด “ผ้าทอไทย สายใยแห่งพระเมตตา สร้างอาชีพปวงประชาอย่างยั่งยืน” โดยมี พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมคณะทูตานุทูต คณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานภาคี ผู้ประกอบการ OTOP และประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงาน โดยปีนี้ได้จัดแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าไทย แสดงถึงความโดดเด่นในอัตลักษณ์ของผ้าบาติก ที่มีการประยุกต์ให้สวยงาม

                สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จึงขอเชิญชวนคนไทย ราวมสนับสนุนซื้อสินค้ากระตุ้นเศรษฐกิจ โดยงานจะมีไปจนถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖  ณ อาคารชาเลนเจอร์ ๑ - ๓ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ