๓๑๓. นิตยสาร HOWE: วันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๖ “สืบสานพระราชปณิธาน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน”
๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

ลิงค์เว็บไซต์: https://howemagazine.com/thai-womens-day-2023/