๓๒๐. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จัดพิธี ครบรอบ ๖๗ ปี ก่อตั้งสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระวรกัญญาปทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี ก้าวสู่มิติใหม่ ขับเคลื่อนองค์กร สู่การพัฒนาเทคโนโลยี ด้วยนวัตกรรมสตรี
๐๙ กันยายน ๒๕๖๖

วันเสาร์ที่ ๙  กันยายน  ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น.  นางสาวสุกัญญา ปะจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการ ประกอบด้วย
ดร.ฉันทนา เปียทอง รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ดร.สุฑาทิพย์  วาทีทิพย์ เลขาธิการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯพร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ และนางรัชนี วัชรีวงศ์  ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหาร นางสาวเบญจมาศ รุจิระวงศ์ ประธานสมาชิกสมทบ และสมาชิกสมทบ พร้อมด้วยนายกองค์กร และสมาชิก สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯและภาคีเครือข่าย  ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้ง สภาสตรีแห่งชาติฯ ครบรอบ ๖๗ ปี เริ่มจากจัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธ์ และพระภูมิเจ้าที่ และในโอกาสสำคัญนี้ ได้รับเกียรติ  จากที่ปรึกษาและอดีตประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ดร.เรือนแก้ว กุยนกานนท์ แบรนด์ท  นางยุวดี นิ่มสมบุญ นางเยาวเรศ ชินวัตร  เดินทางมาร่วมพิธีทำบุญ   โดย สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้นิมนต์คณะสงฆ์จากวัดบวรนิเวศวิหาร จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี (เจ้าของบ้านพระกรุณานิวาสน์) ในโอกาสครบรอบก่อตั้ง ๖๗ ปี  และพิธีบังสุกุล อุทิศส่วนกุศลทแด่ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงครามผู้ก่อตั้งสภาสตรีแห่งชาติฯ และอดีตประธานสภาสตรีฯที่ล่วงลับไปแล้ว โดยเจ้าหน้าที่อารธนาพระปริตร  พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายจตุปัจจัย และเครื่องไทยธรรม และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์  ณ ห้องประชุม  บ้านพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย เขตดุสิต

นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ กล่าวว่า “ สภาสตรีแห่งชาติฯก่อตั้งเมื่อวันที่ ๙  กันยายน ๒๔๙๙  โดยท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม ได้ทำกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้สตรีไทย ทำงานให้เป็นแบบอย่าง และออกมาช่วยงานสังคม ผลการดำเนินงานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันได้ทำงานเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง มาถึงวันนี้เป็นระยะเวลาถึง ๖๗ ปีเต็ม จึงพร้อมใจกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระวรกัญญาปทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี   (เจ้าของบ้านพระกรุณานิวาสน์) และเพื่อน้อมรำลึกถึงผู้ก่อตั้งสภาสตรีแห่งชาติฯ รวมถึงท่านอดีตประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ผู้ล่วงลับ

 นางสาวสุกัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามมายาวนาน ๖๗  ปี อดีตประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมคณะกรรมการแต่ละสมัย ได้ทุ่มเทเสียสละ ทำงานมาอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ
ทำให้สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ซึ่งเป็นองค์กรสำคัญผู้นำส่งเสริมบทบาทศักยภาพของสตรี
และมีองค์กรสมาชิกทั่วประเทศ จำนวน ๒๑๘ องค์กร  พร้อมก้าวสู่มิติใหม่ สนับสนุนเทคโนโลยี  ด้วยนวัตกรรมส่งเสริมสตรี เด็ก เยาวชน และครอบครัว ให้มีความเข้มแข็ง
มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ และความเท่าเทียมในสังคม พร้อมทั้ง  ส่งเสริมสตรีที่ทุ่มเทเสียสละ ทำงานจิตอาสาช่วยเหลือชุนชน และสังคม เชิดชูเกียรติสตรี ให้เป็นที่ภาคภูมิใจอย่างยิ่ง”  นางสาวสุกัญญา กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้บรรยากาศการจัดงานครบรอบ ๖๗ ปี การก่อตั้งสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ในวันนี้ เป็นไปด้วยความยิ้มแย้ม ความรัก ความสามัคคี สร้างความภาคภูมิใจ และปลื้มปิติ ในการดูแลแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และ พร้อมร่วมกันขับเคลื่อนส่งเสริมผลักดันพัฒนาศักยภาพของสตรีในทุกมิติ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวมสืบไป

 ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ