๖๐. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จัดขบวน สืบสานฮีตฮอย พิธีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ และพระพุทธรูปสำคัญเมืองเจียงใหม่ ออกแห่ให้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล ร่วมกับทางเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดขบวนร่วมแห่ มากกว่า ๕๐ ขบวน
๑๔ เมษายน ๒๕๖๖

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ คณะกรรมการบริหารและสมาชิกฯ ร่วมขบวน สืบสานฮีตฮอย พิธีแห่พระพุทธสิหิงค์ และพระพุทธรูปสำคัญเมืองเจียงใหม่ ออกแห่ให้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยปีนี้ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดขบวนร่วมแห่ มากกว่า ๕๐ ขบวน ซึ่งชาวเชียงใหม่ถือเป็นประเพณีโบราณล้านนาที่สืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนาน ในช่วงวันที่ ๑๓ เมษายน ของทุกๆ ปี โดยเริ่มต้นขบวนที่บริเวณสี่แยกสันป่าข่อย สิ้นสุดที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

            สำหรับพระพุทธสิหิงค์ หรือที่นิยมเรียกกันว่า “พระสิงห์” ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่วัดพระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของชาวเชียงใหม่ โดยเชื่อว่าอำนาจบุญบารมีและความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธสิหิงค์จะดลบันดาลให้บ้านเมืองมีความสงบร่มเย็นเป็นสุข ฝนตกต้องตามฤดูกาล พืชพันธุ์ธัญญาหารสมบูรณ์ และจะขจัดภัยพิบัติทั้งหลายทั้งปวง ที่ร้ายแรงก็จะเบาบาง และคลี่คลายไปในทางที่ดี

 

 

รายงานข่าว : สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสภาสตรีแห่งชาติฯ 

เรียบเรียงข่าว :  ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์   

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด