๖๑. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสภาสตรีแห่งชาติ ฯ เข้าร่วมพิธี “ยอสรวย ไหว้สา พญามังราย” ในโอกาสครบรอบ ๗๒๗ ปี จังหวัดเชียงใหม่
๑๔ เมษายน ๒๕๖๖

 วันพุธที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติ ฯ คณะกรรมการบริหารและสมาชิก เข้าร่วมพิธี“ยอสรวย ไหว้สา พญามังราย” ในโอกาสครบรอบ ๗๒๗ ปีจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนาย วีระพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี ภายในงานมีการแสดงฟ้อนเล็บ (ล้านนา) จากช่างฟ้อนจิตอาสาจากชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา “การแสดงประกวดแม่ญิ๋งแต่งกายพื้นเมืองงาม และการประกวดการฟ้อนเล็บ ณ ข่วงวัฒนธรรมหอคำพญามังราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

 

รายงานข่าว : สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสภาสตรีแห่งชาติฯ 

เรียบเรียงข่าว :  ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์   

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

 

ดาวน์โหลด