๖๓. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมงานยอสวยไหว้สาพญามังราย ในโอกาสครบรอบ ๗๒๗ ปี เมืองเชียงใหม่ และร่วมเปิดงานนิทรรศการสืบสานคุณค่ามรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ จังหวัดเชียงใหม่
๑๕ เมษายน ๒๕๖๖

วันพุธที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.  นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร  นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ มอบหมายให้กรรมการและสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมงานยอสวยไหว้สาพญามังราย และพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ๕๑ รูป เนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๒๗ ปี การก่อตั้งเมืองเชียงใหม่ โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี เพื่อถวายสักการะแด่บูรพกษัตริย์ และเจ้าเมืองผู้ครองนครเมืองตามประเพณีล้านนา ทั้งยังให้ลูกหลานประชาชนในยุคปัจจุบัน ได้ร่วมระลึกถึงคุณงามความดีของผู้ก่อตั้งเมืองเชียงใหม่ และรับรู้ประวัติการก่อตั้งเมือง  ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

 

จากนั้นเวลา ๑๖.๐๐ น. ในวันเดียวกัน กรรมการและสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการองค์ความรู้ คุณค่า สาระ ของวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ จังหวัดเชียงใหม่ “สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองวิถีไทย ฮ่วมใจ๋สู่สากล” เพื่อถ่ายทอดและสืบสานคุณค่ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทยสู่คนยุคใหม่ โดยมีนายวีรพงษ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการฯ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒ -๑๕ เมษายน ๒๕๖๖ เพื่อสืบสานคุณค่ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศไทย ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว  ณ วัดโลกโมฬี  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

 

รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

 โทร.๐๘๘-๒๖๑๖๗๐๓

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด