๖๕. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จัดโครงการ “สร้างบุญ ปล่อยปลามหากุศล” และร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวพ่อเมืองแม่เมืองเชียงใหม่
๑๖ เมษายน ๒๕๖๖

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๕๙ น. นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร  นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ ได้จัดโครงการ “สร้างบุญ ปล่อยปลา มหากุศล” เพื่อสืบสานประเพณี ปล่อยปลาในเทศกาลสงกรานต์  และสะเดาะเคราะห์ เสริมสิริมงคล โดยได้รับเกียรติจาก นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี  นางอรพรรณ์ ปัญโญใหญ่  เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ  จัดปล่อยปลาจำนวนกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ตัว โดยมีกรรมการ และสมาชิกสมาคมฯ พร้อมด้วยประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม  ณ ท่าน้ำปิง ข้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

 

จากนั้น เวลา ๑๑.๐๐ น. กรรมการและสมาชิกสมาคมฯ ร่วมพิธีสระเกล้าดำหัว นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่  เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ของชาวล้านนาให้คงอยู่สืบไป   ณ บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

 โทร.๐๘๘-๒๖๑๖๗๐๓

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด