๖๖. สมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยฯ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมงานถวายมุทิตตาจิตและ พิธีปิดงานสงกรานต์ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม
๒๐ เมษายน ๒๕๖๖

วันพุธที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ นางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์ นายกสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยฯ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยอุปนายก นำคณะกรรมการสมาคมร่วมงานบำเพ็ญกุศล และถวายมุทิตาถวายสักการะอายุวัฒนะมงคลเจ้าอาวาสวัดชิโนรสารามวรวิหาร พระราชปัญญารังษี ร่วมพิธีหล่อพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ในโอกานี้ได้รดน้ำขอพรแด่เจ้าอาวาสวัดชิโนรสารามวรวิหาร  ณ ริมคลองมอญ เป็นวิหารหลวงในรัชกาลที่ ๔  วัดชิโนรสารามวรวิหาร

 

 

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีชาติฯ

ดาวน์โหลด