๖๗. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมมุทิตาจิต เจ้านายฝ่ายเหนือและผู้อาวุโสของสมาคม ใน"ประเพณีสระเกล้าดำหัว แต่งตั๋วพื้นเมือง"
๒๔ เมษายน ๒๕๖๖

วันเสาร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น.
นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ คณะบริหาร สมาชิกสมาคมฯ และโรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมมโมเรียล ร่วมมุทิตาจิตสระเกล้าดำหัว เจ้านายฝ่ายเหนือและผู้อาวุโสในสมาคมฯ  ซึ่งในพิธีได้อนุรักษ์ถืงวัฒนธรรมประเพณีตามฮีตฮอยล้านนา มีการแสดง ฟ้อนทิพย์เกษรบุปผาราชินี ฟ้อนเล็บ ฟ้อนเจิง ฟ้อนเทียน รำน้อยใจยา และฟ้อนก๋าย ลาย โดย ช่างฟ้อนจิตอาสา ฝ่ายศาสตร์และศิลป์ ของสมาคมฯ งานนี้ได้จัดขึ้น ณ เฮือนป้อสล่าแดง  แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่

รายงานข่าว :  สมาคมสตรีนครเชียงใหม่
เรียบเรียงข่าว :  คณะกรรมการบริหาร
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ