๖๘. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จัดพิธี สูมาคารวะ สระเกล้าดำหัว มุทิตาจิต สืบฮืตสานฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง
๒๘ เมษายน ๒๕๖๖

วันพุธที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.
นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ จัดพิธี "สูมาคารวะ สระเกล้าดำหัว" ที่ปรึกษาสมาคมฯ   อดีตนายกสมาคมฯ และผู้อาวุโส  ประจำปี ๒๕๖๖  พร้อมขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ต่อตนเองและครอบครัวตามประเพณีที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมา โดยจัดขบวนเครื่องสักการะ หมากสุ่ม หมากเป็ง ต้นผึ้ง ต้นเทียน และต้นดอก ตามประเพณีล้านนา  พร้อมนำเครื่องสระเกล้าดำหัว น้ำขมิ้นส้มป่อย เข้าคารวะ แสดงมุทิตาจิต  และขอพร เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่เมือง ณ สำนักงานสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่

รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ โทร.๐๘๘-๒๖๑๖๗๐๓
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ