๑๔๑. ประมวลภาพ กิจกรรม ๓ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมงาน “วันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๖ “ และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่วังพญาไทและวังบางขุนพรหม
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖  นางเบญจมาศ ปริญญาพล  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์  นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะ นางกอบแก้ว คงน้อย  นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะ นางเพ็ญปรียา ประสันนาการ  นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานี พร้อมคณะร่วมงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อแสดงความยินดีกับสมาชิกทั้ง ๓ องค์กรที่ได้รับรางวัลสตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ และยังได้ร่วมพิธีอัญเชิญเทียนจำนวน ๒๐ คน เสร็จพิธีได้เข้าร่วมงาน"ราตรีประดับฟ้า ดวงดาราสภาสตรี" จำนวน ๓๒ คน และในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่วังพญาไทและวังบางขุนพรหม อีกด้วย

รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ