๑๔๓. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯ เข้าร่วม "โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ ๗๖ จังหวัด ปี ๒๕๖๖โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี
๐๒ กันยายน ๒๕๖๖

  วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๘:๓๐ น. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ๗๖ จังหวัด ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๑ พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา ปี ๒๕๖๖ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

 

ในโอกาสนี้ นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้

นางเกษราภรณ์ คุณานุวัฒน์ชัยเดช อุปนายกสมาคมฯ พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิก เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ ณ ทัณฑสถานหญิงจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 

    รายงานข่าวโดย: ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่

 

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

 

ดาวน์โหลด