๑๔๖. ๓ องค์กรสมาชิก สภาสตรีแห่งชาติฯในจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา วันสถาปนาโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมครบรอบ ๔๘ ปี และวันก่อตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ครบรอบ ๔๑ ปี
๑๔ กันยายน ๒๕๖๖

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖
นางดาวศิริ อยู่ประเสริฐ  ประธานภาคี ๓ องค์กรสตรีอุดร
รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์  นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะ
นางกอบแก้ว คงน้อย  นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะ
พญ.เฉลิมวรรณ ศศิประภา ที่ปรึกษาสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานี พร้อมคณะ
ไปร่วมมอบทุนการศึกษาให้บุตรเจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จำนวน ๑๐๐ ทุน มูลค่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องในโอกาส วันสถาปนาโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ครบรอบ ๔๘ ปี และวันก่อตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ครบรอบ ๔๑ ปี ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากพลโทนายแพทย์ปัญญา อยู่ประเสริฐ ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ไปร่วมในพิธีด้วย โดยมี พันเอกนายแพทย์สงคราม โชคชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม พร้อมเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ ณ สโมสรนายทหาร โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ