ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑