๑๙๔. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนเยาวสตรี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ในท้องถิ่น อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

วันพุธที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวอัญชัญ พร้อมญาติ นายกสมาคม ส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก พร้อมด้วย นางกนกพร คลี่ขจาย นางสุตา ถือมั่น อุปนายกสมาคมฯและสมาชิกองค์กร ร่วมกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนเยาวสตรีผู้บำเพ็ญประโยชน์ ในท้องถิ่นอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยได้นำผลไม้และขนม ไปมอบให้เยาวสตรีและคณะครูผู้บำเพ็ญประโยชน์ โดยมี นายอนุชิต กมล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา และนายละเอียด จันไทย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ ณ หน่วยโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

รายงานข่าว: สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
เรียบเรียงข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯ

๑๙๓. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศ-นครปฐม องค์กรสภาสมาชิกสตรีแห่งชาติ มอบรถวีลแชร์ให้กับท่านผู้บังคับบัญชาภาค ๗ เพื่อท่านจะทำการมอบต่อให้กับโรงพักต่างๆ ๘ จังหวัด สำหรับผู้พิการ ใช้ตอนมาแจ้งความร้องทุกข์

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น.ที่ห้องประชุมเสละเวช ตำรวจภูธรภาค ๗ โดยนางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นำคณะกรรมการและสมาชิกมอบรถวีลแชร์ให้กับท่านพลตำรวจโท นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๗ พร้อมด้วย พลตำรวจตรี อุทัย กวินเดชาธร รอง ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๗ พลตำรวจตรี วันชัย ธารณธรรม รอง ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๗ พลตำรวจตรี พัศวีร์ เรืองภู่ ผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค ญ รับมอบรถเข็นโครงเหล็กรุ่นยกขาได้ จำนวน ๑๐ คัน จากสมาคมสตรี นักธุรกิจ และวิชาชีพแห่งประเทศไทย

รายงานข่าว : สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๙๒. ประมวลภาพกิจกรรมระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ ๓ องค์กรจังหวัดอุดรธานี องค์กรสภาสมาชิกสตรีแห่งชาติฯ

ประมวลภาพกิจกรรมระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ ๓ องค์กรจังหวัดอุดรธานี องค์กรสภาสมาชิกสตรีแห่งชาติฯ ประกอบด้วย
รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะ
นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะ
นางเพ็ญปรียา ประสันนาการ นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานี พร้อมคณะ

รายงานข่าว  : ๓ องค์กรจังหวัดอุดรธานี 
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสมาชิกสตรีแห่งชาติฯ

๑๙๑. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ทุนการศึกษาและมอบใบเกียรติบัตร ในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติ ฯ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในงานวันเด็กประจำปี ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้อำนวยการนายเสถียร ทามัง ให้การต้อนรับ ในการนี้ นายกสมาคมฯ ได้มอบรางวัลนักเรียนมารยาทดีของนักเรียนชั้นประถมปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมปีที่ ๖ และได้ให้โอวาท แก่น้อง ๆ ในวันเด็กแห่งชาติ เด็ก ๆ มีความสุขที่ได้รับรางวัลจากนายก สมาคม ฯ

รายงานข่าว ; สมาคมสตรีนครเชียงใหม่
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๙๐. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมงานพิธีบวงสรวงและสักการะพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ณ บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ วัดคุ้งวารี ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

วันจันทร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางกนกพร คลี่ขจายและนางสุตา ถือมั่น อุปนายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยสมาชิกองค์กร หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าหน่วยงารัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน และประชาชน ร่วมงานพิธีบวงสรวงและสักการะพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ซึ่งทรงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งประวัติศาสตร์ไทย โดยมี นายสมเจตน์ ลิมปะพันธุ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน ณ บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ วัดคุ้งวารี ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

รายงานข่าว: สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๘๙. สมาคมสตรีอาเซียนจังหวัดกาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ สร้างความสุข สร้างรอยยิ้ม มอบอาหารเที่ยง ขนมและของขวัญให้กับเด็กพิเศษ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๗

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.นิภา อาจริยาภิบาล นายกสมาคมสตรีอาเซียนจังหวัดกาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมอุปนายก คณะกรรมการ และสมาชิกสมาคมฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างความสุข สร้างรอยยิ้ม มอบความสุข อาหารเที่ยง ขนมและของขวัญให้กับเด็กพิเศษ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๓๕๐ คน โดยมีนายสถิตย์ เอกโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล และคณะอาจารย์ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์


รายงานข่าวโดย: ฝ่ายประชาสัมพันธ์
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๘๘. องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๗

สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกิจกรรมมอบของขวัญ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ ภายใต้คำขวัญ ”มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย”
วันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น.นางสาวอัญชัญ พร้อมญาติ นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้
นางกนกพร คลี่ขจาย และนางสุตา ถือมั่น อุปนายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย สมาชิกองค์กร เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งมอบความสุข เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ ภายใต้คำขวัญ “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแต่งต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย และมอบของขวัญ อุปกรณ์เครื่องเขียน ตุ๊กตา ของเล่นเด็ก น้ำดื่ม ขนมเค้ก และขนมอื่นๆ รวมจำนวน ๕๐๐ ชิ้น ณ สนามบินสุโขทัย
อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

รายงานข่าว: สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก

๑๘๗. มาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้นำคณะกรรมการและสมาชิกเข้าสวัสดีปีใหม่ ท่านเยาว์เรศ ชินวัตร ท่านทีปรึกษาสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๐๐ น. นางนณัฎฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม นำคณะกรรมการและสมาชิกเข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ท่านเยาว์เรศ ชินวัตร ท่านทีปรึกษาสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ บ้านพักซอยพัฒนาการ ๓๐

รายงานข่าว : สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๘๖. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ฯ และสมาคมนักวิทยุโทรทัศน์คณะสื่อมวลชนเชียงใหม่ เยือนฮานอยเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างสมาคมสตรีทั้งสองประเทศ เชียงใหม่-ฮานอย

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ กรุงฮานอย สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ นำโดยนางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ และเลขาธิการสมาคมฯ สมาคมนักวิทยุโทรทัศน์ คณะสื่อมวลชนเชียงใหม่ เยือนกรุงฮานอย เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสมาคมทั้ง ๒ ประเทศ ระหว่างเชียงใหม่และฮานอย

ในการนี้ นางเลกิม แอง นายกสมาคมสตรีนครฮานอย ได้ส่งเจ้าหน้าที่มารับคณะฯ ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เพื่อเยี่ยมชมหมู่บ้านแวนไหมฟุก-ฮาดง ก่อนเข้าเยี่ยมชมสำนักงานสมาคมฮานอย ซึ่งเป็นหมู่บ้านผลิตผ้าไหมอายุพันปี ห่างจากนครหลวงฮานอยประมาณ ๑๐ กม. เป็นผลิตผ้าไหมของวิสาหกิจชุมชน ของกลุ่มสตรีฮานอย และเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สมาคมสตรีนครฮานอยได้ส่งเสริมและสนับสนุนสตรีใน นครฮานอย เพื่อส่งเสริมอาชีพสตรีในการผลิตและทอผ้าไหมซึ่งเป็นผ้าไหมที่มีคุณภาพ เป็นย่านช้อบปิ้งที่มีชุดเสื้อผ้าที่ชุมชนจำหน่ายด้วยงานฝีมือประณีต

เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่สำนักงานใหญ่ของสหภาพสตรีฮานอย นางเลกิม แอง นายกสมาคมสตรีฮานอย และ คณะทำงานในนามของสหภาพสตรีฮานอยและหนังสือพิมพ์สตรี สมาชิกสภากลางของสหภาพสตรีเวียดนาม ประธานสหภาพสตรีฮานอยพร้อมสมาชิก ร่วมต้อนรับ สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ และคณะ อย่างอบอุ่น จากการพบปะ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ นำเสนอถึงภารกิจ ของทางสมาคมซึ่งส่วนใหญ่ ได้ ดำเนินการ ตามโครงการพระราชดำริ ด้านศาสนาและวัฒนธรรม ด้านการศึกษา การช่วยเหลือและดูแลสตรีและเด็ก รวมถึงดูแล ด้านสาธารณสุขของชุมชน ทั้งในพื้นราบและพื้นที่ราบสูง ทั้ง 25 อำเภอ ซึ่ง การดำเนินงานต่างๆสอดคล้อง กับการทำงานของ สมาคมสตรีฮานอย โดยเฉพาะเรื่องการ ศึกษา ศิลปะวัฒนธรรม และ กลุ่มพัฒนา อาชีพของกลุ่มสตรีในกรุงฮานอย นายกสมาคมสตรีฮานอย รู้สึกยินดี และ พร้อมที่จะกระชับความสัมพันธ์ ทำ MOU กับสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ในการทั้งสองสมาคมจะใช้การสื่อสารผ่านทางระบบออนไลน์

เวลา ๑๕.๓๐ น. ทางสมาคมสตรีฮานอยได้พาคณะฯเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยาหรือพิพิธภัณฑ์ผู้หญิงเวียดนาม ผู้หญิงระดับผู้นำตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน
เวลา ๑๖.๐๐ น. กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์สตรีร่วมกับสมาคมสตรีนครหลวงฮานอย เลี้ยงอาหารค่ำ บรรยากาศเป็นมิตรภาพและอบอุ่นมาก

รายงานข่าว : สมาคมสตรีนครเชียงใหม่
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๘๕. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่ม วันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น.นางสาวอัญชัญ พร้อมญาติ นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นางพรทิพย์ ภู่เพียงใจ เลขานุการ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย สมาชิกองค์กร เข้าร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยมี นายอนุสรณ์ มณีเลิศ นายอำเภอสวรรคโลก เป็นประธาน ในพิธี ทั้งนี้มี หน่วยงานส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานสถานศึกษา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อาสาสมัครจิตอาสาพระราชทาน และประชาชนทั่วไป ร่วมงานในพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

รายงานข่าว: สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย