ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมฟังเสวนา เรื่อง "พลังสตรี...ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทย" ภายใต้งาน Thailand Social Expo 2018
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมฟังเสวนา เรื่อง "พลังสตรี...ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทย" ภายใต้งาน Thailand Social Expo 2018