๑๑๘. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง จังหวัดฉะเชิงเทรา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๑๙ น. ที่บริเวณด้านหน้าศาลาจัตุรมุข อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
นางปิติมา รักพาณิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา/นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธีถวาย ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖
.
โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีโดยมี นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร นางสาว ฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน จิตอาสาพระราชทาน และพสกนิกรจังหวัดฉะเชิงเทราทุกหมู่เหล่าต่างพร้อมใจใส่เสื้อสีเหลือง เข้าร่วมพิธี
.
รายงานข่าว: สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง จังหวัดฉะเชิงเทรา

๑๑๗. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯร่วมพิธีวางพุ่ม ถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๓๐ น. นางกนกพร คลี่ขจายและนางสุตา ถือมั่น อุปนายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย สมาชิกองค์กรฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่ม ถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นได้ร่วมร้องเพลง สรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา และร่วมกล่าว “ทรงพระเจริญ” ๓ ครั้ง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อพระสกนิกรชาวไทยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี นายอนุสรณ์ มณีเลิศ นายอำเภอสวรรคโลก เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
.
รายงานข่าว: สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

๑๑๖. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ นายกสมาคมฯนางกุสุมา พงษ์สิทธิถาวร นำคณะกรรมการและสมาชิกร่วมเจริญพระพุทธมนต์เและพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖. เวลา ๗.๐๐ น. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกสมาคมฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวย ๗๒ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ ๗๒ พระชนมพรรษ จากนั้นร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการ พลเมืองดีและเป็นพลังของแผ่นดิน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
.
เวลา ๑๙.๓๐ น.ร่วมกิจกรรมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวางพานพุ่มทอง พุ่มเงิน ถวายธูปเทียนแพและเปิดกรวยกระทงดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกล่าวนำผู้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นได้ร่วมกันร้องเพลงสดุดีจอมราชาและกล่าวทรงพระเจริญ ๓ ครั้ง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป ณ อุทยานน้ำพุร้อนสันกำแพง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
.
รายงานข่าว: ทีมประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่

๑๑๕. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสมาคมแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมวางพานพุ่มสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖
เวลา ๑๗.๓๐ น. นางสาววรัญญาเลิศวรกิจพิพัฒน์ พร้อมคณะกรรมการ สมาชิกสมาคม ร่วมวางพานพุ่มสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ที่ ห้องนิทรรศการ ๑ อาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร ตุลาการ อัยการ ศาล ทหาร ตำรวจ เจ้านายฝ่ายเหนือ ข้าราชการพลเรือน และพสกนิกรชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖
จากนั้นได้ร่วมร้องเพลง สรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อพระสกนิกรชาวไทย

รายงานข่าว สมาคมสตรีนครเชียงใหม่

๑๑๔. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมคณะกรรมการและสมาชิก ร่วม ในพิธี ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ สามเณร จำนวน ๗๒ รูป ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี
.
รายงานข่าวโดย สมาคมสตรีนครเชียงใหม่

๑๑๓. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสมาคมสตรี แห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดทำ “โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖” บนเส้นทางตามรอยบุญครูบาเจ้าศรีวิชัย เส้นทางบุญแห่งเดียวในประเทศไทย ที่แสดงปริศนาธรรมถึงความเป็นอริยบุรุษบุคคลในศาสนา ๔ ขั้น

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ องค์เครือข่ายกลุ่มสตรี ช่างฟ้อนศิษย์เก่าโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ร่วมพิธีทำบุญ กิจกรรม “โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖”เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา เพื่อเป็นการส่งเสริมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณให้ยังคงอยู่กับคนไทยตลอดไป โดยจัดถวายวัด จำนวน ๔ วัด ซึ่งตั้งอยู่บนเส้นทางศรีวิชัยขึ้นพระธาตุดอยสุเทพ ตามรอยบุญครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย และเส้นทางบุญแห่งเดียวในประเทศไทย ที่แสดงปริศนาธรรมถึงความเป็นอริยบุรุษบุคคลในศาสนา ๔ ขั้น ดังนี้
๑ โสดาบัน วัดศรีสุดาพระอารามหลวง
๒ สกิทาคามี วัดผาลาด
๓ อนาคามี พุทธอุทยานอนาคามี
๔ อรหันต์ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
ใน การนี้ มีการฟ้อนเล็บอัตลักษณ์เชียงใหม่ (คุ้มพระราชชายาเจ้าดารารัศมี) เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเทียนพรรษาโดยคณะช่างฟ้อนของสมาคมฯ

รายงานข่าว : สมาคมสตรีนครเชียงใหม่
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๑๒. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เพื่อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๓๐ น. นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกสมาคม ฯ เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ (NBT North )

รายงานข่าว : สมาคม สตรีนครเชียงใหม่
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๑๑. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ หนุน ชุมชน เดินหน้า “๑ จังหวัด ๑ เมนู เชิดชูอาหารถิ่น” สร้างความภาคภูมิใจ ให้ชาวเชียงใหม่

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๙.๓๐ น. นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกสมาคม ฯ มอบหมายให้นางรุ่งอรุณ ชัยสวัสดิ์ อุปนายกสมาคม เป็นประธานการประชุม คัดเลือกกิจกรรม " ๑ จังหวัด ๑ เมนู เชิดชูอาหารถิ่น" ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงาน เครือข่ายทางวัฒนธรรมร่วมพิจารณาคัดเลือกเมนูอาหารประจำจังหวัดเชียงใหม่ ตามหลักเกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัด อาทิเช่น ด้านวัตถุดิบท้องถิ่นที่สำคัญของอาหาร และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้านวิธีการปรุง/เคล็ดลับ/ประวัติความเป็นมา ด้านสุขภาพ/โภชนาการ/สมุนไพร ด้านการสืบสานและถ่ายทอด ด้านการเผยแพร่และพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งผลการพิจารณาคณะกรรมการได้คัดเลือกเมนูอาหารท้องถิ่นกิจกรรม “๑ จังหวัด ๑ เมนู เชิดชูอาหารถิ่น” ได้แก่ ตำจิ้นแห้ง ข้าวกั๊นจิ้น และ เหมี้ยง ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จะได้ส่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม พิจารณาและประกาศผลการคัดเลือก “๑ จังหวัด ๑ เมนู เชิดชูอาหารถิ่น” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเข้ารับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
รายงานข่าว : ทีมงานประชาสัมพันธ์สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๑๐. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน จังหวัดกาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๑๕ น. ดร.อัจฉรา พรสีมา นายกสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะกรรมการสมาชิก และประธานสมาชิกสมทบสมาคมฯเข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น(NBT 11 ทีวีอีสาน)

รายงานข่าว : สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๐๙. สมาคมสตรีเพื่อสตรี องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมลงนาม MOU กับ กท.พม. จับมือ ๗ องค์กรภาคีเครือข่าย เดินหน้าโครงการเขตพัฒนาพิเศษระเบียงสังคม(SCC)

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ ดร. ลาลีวรรณ กาญจนจารี นายกสมาคมสตรีเพื่อสตรี ลงนาม MOU ร่วมเป็นภาคี "โครงการเขตพัฒนาพิเศษระเบียงสังคม" เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ ๘ องค์กรภาคีเครือข่าย(สมาคมสตรีเพื่อสตรี, คณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษระเบียงสังคม, สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยฯ, หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย , สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ, สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยฯ, สมาคมซอนต้าประเทศไทย, ศูนย์คุณธรรม และสถาบันโค้ชไทย) โดยกระทรวง พม.เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนโครงการฯ ในการช่วยเหลือดูแลชุมชนและกลุ่มเปราะบางเพื่อให้เกิดความมั่นคงในสังคม ภายใต้ขอบเขตความร่วมมือในการให้ความร่วมมือและการสนับสนุนเพื่อการขับเคลื่อนโครงการฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ การให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ วางแผนประสานงาน การให้ความรู้ การฝึกอบรม การถ่ายทอดประสบการณ์ และการให้ความร่วมมือช่วยประสานงานกับองค์กรอื่นๆ รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และขยายผลกิจกรรมของโครงการฯเพื่อช่วยเหลือ ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสกับผู้ที่ไม่มีโอกาส ในทุกภาคส่วน

รายงานข่าว : สมาคมสตรีเพื่อสตรี
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ