๑๘๘. องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๗

สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกิจกรรมมอบของขวัญ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ ภายใต้คำขวัญ ”มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย”
วันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น.นางสาวอัญชัญ พร้อมญาติ นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้
นางกนกพร คลี่ขจาย และนางสุตา ถือมั่น อุปนายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย สมาชิกองค์กร เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งมอบความสุข เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ ภายใต้คำขวัญ “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแต่งต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย และมอบของขวัญ อุปกรณ์เครื่องเขียน ตุ๊กตา ของเล่นเด็ก น้ำดื่ม ขนมเค้ก และขนมอื่นๆ รวมจำนวน ๕๐๐ ชิ้น ณ สนามบินสุโขทัย
อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

รายงานข่าว: สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก

๑๘๗. มาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้นำคณะกรรมการและสมาชิกเข้าสวัสดีปีใหม่ ท่านเยาว์เรศ ชินวัตร ท่านทีปรึกษาสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๐๐ น. นางนณัฎฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม นำคณะกรรมการและสมาชิกเข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ท่านเยาว์เรศ ชินวัตร ท่านทีปรึกษาสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ บ้านพักซอยพัฒนาการ ๓๐

รายงานข่าว : สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๘๖. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ฯ และสมาคมนักวิทยุโทรทัศน์คณะสื่อมวลชนเชียงใหม่ เยือนฮานอยเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างสมาคมสตรีทั้งสองประเทศ เชียงใหม่-ฮานอย

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ กรุงฮานอย สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ นำโดยนางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ และเลขาธิการสมาคมฯ สมาคมนักวิทยุโทรทัศน์ คณะสื่อมวลชนเชียงใหม่ เยือนกรุงฮานอย เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสมาคมทั้ง ๒ ประเทศ ระหว่างเชียงใหม่และฮานอย

ในการนี้ นางเลกิม แอง นายกสมาคมสตรีนครฮานอย ได้ส่งเจ้าหน้าที่มารับคณะฯ ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เพื่อเยี่ยมชมหมู่บ้านแวนไหมฟุก-ฮาดง ก่อนเข้าเยี่ยมชมสำนักงานสมาคมฮานอย ซึ่งเป็นหมู่บ้านผลิตผ้าไหมอายุพันปี ห่างจากนครหลวงฮานอยประมาณ ๑๐ กม. เป็นผลิตผ้าไหมของวิสาหกิจชุมชน ของกลุ่มสตรีฮานอย และเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สมาคมสตรีนครฮานอยได้ส่งเสริมและสนับสนุนสตรีใน นครฮานอย เพื่อส่งเสริมอาชีพสตรีในการผลิตและทอผ้าไหมซึ่งเป็นผ้าไหมที่มีคุณภาพ เป็นย่านช้อบปิ้งที่มีชุดเสื้อผ้าที่ชุมชนจำหน่ายด้วยงานฝีมือประณีต

เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่สำนักงานใหญ่ของสหภาพสตรีฮานอย นางเลกิม แอง นายกสมาคมสตรีฮานอย และ คณะทำงานในนามของสหภาพสตรีฮานอยและหนังสือพิมพ์สตรี สมาชิกสภากลางของสหภาพสตรีเวียดนาม ประธานสหภาพสตรีฮานอยพร้อมสมาชิก ร่วมต้อนรับ สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ และคณะ อย่างอบอุ่น จากการพบปะ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ นำเสนอถึงภารกิจ ของทางสมาคมซึ่งส่วนใหญ่ ได้ ดำเนินการ ตามโครงการพระราชดำริ ด้านศาสนาและวัฒนธรรม ด้านการศึกษา การช่วยเหลือและดูแลสตรีและเด็ก รวมถึงดูแล ด้านสาธารณสุขของชุมชน ทั้งในพื้นราบและพื้นที่ราบสูง ทั้ง 25 อำเภอ ซึ่ง การดำเนินงานต่างๆสอดคล้อง กับการทำงานของ สมาคมสตรีฮานอย โดยเฉพาะเรื่องการ ศึกษา ศิลปะวัฒนธรรม และ กลุ่มพัฒนา อาชีพของกลุ่มสตรีในกรุงฮานอย นายกสมาคมสตรีฮานอย รู้สึกยินดี และ พร้อมที่จะกระชับความสัมพันธ์ ทำ MOU กับสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ในการทั้งสองสมาคมจะใช้การสื่อสารผ่านทางระบบออนไลน์

เวลา ๑๕.๓๐ น. ทางสมาคมสตรีฮานอยได้พาคณะฯเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยาหรือพิพิธภัณฑ์ผู้หญิงเวียดนาม ผู้หญิงระดับผู้นำตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน
เวลา ๑๖.๐๐ น. กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์สตรีร่วมกับสมาคมสตรีนครหลวงฮานอย เลี้ยงอาหารค่ำ บรรยากาศเป็นมิตรภาพและอบอุ่นมาก

รายงานข่าว : สมาคมสตรีนครเชียงใหม่
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๘๕. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่ม วันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น.นางสาวอัญชัญ พร้อมญาติ นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นางพรทิพย์ ภู่เพียงใจ เลขานุการ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย สมาชิกองค์กร เข้าร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยมี นายอนุสรณ์ มณีเลิศ นายอำเภอสวรรคโลก เป็นประธาน ในพิธี ทั้งนี้มี หน่วยงานส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานสถานศึกษา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อาสาสมัครจิตอาสาพระราชทาน และประชาชนทั่วไป ร่วมงานในพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

รายงานข่าว: สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

๑๘๔. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ฉลองครบรอบ ๗๖ ปี จัดแข่งขันขับ “ซอพื้นบ้านล้านนา” รอบชิงชนะเลิศเพื่อส่งเสริมเยาวชน สืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรี ศรีล้านนาไทยเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ มอบหมายให้นางรุ่งอรุน ชัยสวัสดิ์ อุปนายกสมาคมฯ ที่ปรึกษา และคณะกรรมการสมาคม ร่วมกันให้การต้อนรับ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานเปิดงาน พร้อมด้วยเจ้าเจือจันทร์ ณ เชียงใหม่ ประธานจัดแข่งขัยซอพื้นบ้านล้านนา ได้ร่วมกันเปิดการแข่งขันซอพื้นบ้านล้านนาไทย รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมฉลองงานครบรอบ ๗๖ ปี สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในภาคเหนือร่วมสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพลงซอ ไม่ให้สูญหาย ท่ามกลางนักท่องเที่ยวที่เข้ารับชม และมีเยาวชนเข้ารอบสุดท้าย จำนวน ๕ คณะ ทั้งนี้คณะกรรมการตัดสิน เป็นผู้เชี่ยวชาญและพ่อครูแม่ครู ที่ทรงคุณวุฒิ ให้คะแนนความสามารถ ทั้งเนื้อหา น้ำเสียงลีลา ความกลมกลืนถูกต้องของทำนอง การแต่งกาย มารยาทความงดงาม ทางวัฒนธรรม ความพร้อมเพียง และตรงเวลาตามที่กำหนดให้ ผลการแข่งขันทีมชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัลของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ได้แก่คณะดาวล้านนา และได้รับเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท ณ หน้าพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา เชียงใหม่ หน้าอนุเสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมือง เชียงใหม่

รายงานข่าวโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๘๓. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธี ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และเป็นเจ้าภาพโรงทาน ณ วัดสว่างอารมณ์วรวิหาร พระอารามหลวง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๙ น. นางสาวอัญชัญ พร้อมญาติ นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย สมาชิกองค์กร ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ และร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทาน นำอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการประชาชนที่มาร่วมทำบุญภายในวัด ทันตแพทย์หญิงจริยา ภาคีชีพ ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐิน พร้อมทั้งเป็นประธานในพิธี ให้ไปทอดยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดสว่างอารมณ์ วรวิหาร พระอารามหลวง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย มีนายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายอำเภอสวรรคโลก หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ยอดกฐิน เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๙๑,๗๕๘ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน)

รายงานข่าว: สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๘๒. สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับองค์กรสตรี ในจังหวัดพระศรีอยุธยา จัดสวัสดิการด้านฌาปนกิจสงเคราะห์ มอบเงินให้ทายาทสมาชิกสตรี ที่เสียชีวิต เป็นเงิน ๗๖๐,๐๐๐ บาท

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน๒๕๖๖ ที่ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ นายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนางมุกดา ธิษณ์ธนากร นายกสมาคมสตรีศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะกรรมการองค์กรสตรี ร่วมมอบเงิน จำนวน  ๗๖๐,๐๐๐ บาทให้กับครอบทายาทนางสมบัติ  หลักเพชร กรรมการสมาคมฯ สืบเนื่องนางสมบัติ  หลักเพชร กรรมการสมาคมฯ ได้สมัครเป็นสมาชิกสวัสดิการด้านฌาปนกิจสงเคราะห์แก่ครอบครัวสมาชิกสตรี จำนวน ๔ สมาคม เมื่อเสียชีวิต ทายาทจึงได้รับเงิน จากสมาคมฯ ประกอบด้วย
- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมชน จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ยอดเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท
- สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จ.พระนครศรีอยุธยา ยอดเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
รวมยอดเงิน จำนวน  ๗๖๐,๐๐๐ บาท

นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ นายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จ.พระนครศรีอยุธยา กล่าว่า “ ขอแสดงความเสียใจ กับครอบครัวนางสมบัติ หลักเพชร กรรมการสมาคมฯ ซึ่งสมัครเป็นสมาชิก สวัสดิการด้านฌาปนกิจสงเคราะห์ จำนวน ๔ สมาคม ดังกล่าวข้างต้นจึงได้รับเงินสงเคราะห์แก่ทายาท  ๗๖๐,๐๐๐ บาท

รายงานข่าว : สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรียบร้อยข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๘๑. สมาคมสตรีอาเซียน-กาฬสินธุ์ สมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมป์ ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน และ เป็นเจ้าภาพโรงทาน ณ วัดกลาง พระอารามหลวงจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖เวลา ๑๐.๐๐ น.
ดร.นิภา อาจริยาภิบาล นายกสมาคมสตรีอาเซียน-กาฬสินธุ์ พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ และจัดตั้งโรงทานนำอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการประชาชนที่มาร่วมทำบุญภายในวัด โดยมีนางเบญจวรรณ ริทเทอร์ เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส และ พระเมธีวัชราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการพุทธศาสนิกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธี สรุปยอดกฐิน เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๘๐,๓๒๐ บาท น้อมนำไปถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมือง

รายงานโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมสตรีอาเซียน-กาฬสินธุ์

๑๘๐. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย จังหวัดบุรีรัมย์ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมเป็นเกียรติงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดธรรมธีราราม ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.นางอรพิน ไกรรณภูมิ นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย จังหวัดบุรีรัมย์ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมเป็นเกียรติ ทอดกฐินสามัคคีวัดธรรมธีราราม(วัดป่าหลังโรงเลื่อย) ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีเจ้าอาวาสวัดธรรมธีรารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสกล-นางพรศรี ไกรรณภูมิ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสและครอบครัวเป็นเจ้าภาพ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ณ วัดธรรมธีราราม(วัดป่าหลังโรงเลื่อย) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ยอดกฐินสามัคคีวัดธรรมธีราราม รวมเป็นเงิน ๑,๓๒๗,๑๓๙.๗๕ บาท(หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)

รายงานข่าว : สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย จังหวัดบุรีรัมย์
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๗๙. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ฉลองครบรอบ ๗๖ ปี การก่อตั้งสมาคมฯ ณ ห้องคุ้มคำหลวง ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น.
นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานฉลอง ๗๖ ปีสตรีศรีล้านนาไทย โดยมี ดร.เพ็ญพรรณ วังวิวัฒน์ เป็นประธานดำเนินงานจัดฯ นางรุ่งอรุณ ชัยสวัสดิ์ อุปนายกสมาคมฯ ที่ปรึกษากรรมการจัดงานฯ ได้กล่าววัตถุประสงค์การจัดงานฉลอง ๗๖ ปี สตรีศรีล้านนาไทย เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ ๗๖ ปี และเพื่อหางบประมาณในการปรับปรุงอาคารสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ ภายในงานจัดบรรยากาศแบบขันโตกล้านนา มีการแสดงริ้วขบวนเชิญโตกแบบโบราณ การขับซอประวัติสมาคมฯ การเชิดชูเกียรติอดีตนายกสมาคมฯ การแสดงศิลปวัฒนธรรมการฟ้อน การขับร้องเพลงโดยนักร้องกิตติมศักดิ์ การแสดงแบบชุดอัตลักษณ์ผ้าไทยพื้นถิ่น ชุดชนเผ่าชาติพันธุ์ประยุกต์ ชุดผ้าไทยประยุกต์ โดยนางแบบกิตติมศักดิ์ และนางแบบนายแบบรับเชิญ อาทิเช่น ท่านนายกสมาคมฯ อุปนายก หัวหน้าส่วนราชการ ภริยาปลัดจังหวัด นายกกิ่งกาชาด Miss Thailand International ๒๐๒๓ Miss Universe Thailand Chiang Mai เป็นต้น

รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ